SAMODZIELNY PROJEKTANT W ZAKRESIE: URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wymagania:
 • Zdolność do samodzielnego sporządzania koncepcji urbanistycznych
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość aktów prawnych i procedury w zakresie sporządzania opracowań planistycznych
 • Znajomość programów graficznych mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym
 • Sumienność, staranność, odpowiedzialność
Oferujemy:
 • stałą pracę z regularnym i konkurencyjnym wynagrodzeniem adekwatnym do umiejętności
 • możliwość rozwoju zawodowego - stanowisko projektanta
 • dużą różnorodność tematów
 • możliwość zakwaterowania na preferencyjnych warunkach
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja[at]wmwprojekt.pl.

ASYSTENT PROJEKTANTA
Wymagania:
 • Profil urbanisty/architekta
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze
 • Sumienność, staranność, odpowiedzialność
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w przejazdach na dystansach ok. 300 km mile widziane
 • Znajomość programów graficznych mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym mile widziana
OFERTA NR3 - BRAK
Planowanie przestrzenne - Urbanistyka - Ekspertyzy i opinie - Szkolenia - Doradztwo inwestycyjne
M
E
N
U