MIEJSCOWE PLANY - PRZYKŁADY WIODĄCYCH ZAGADNIEŃ

MIASTO W GRANICACH ADM.
GMINA W GRANICACH ADM.
CENTRA MIAST
GŁĘBOKIE PRZEKSZTAŁCENIA
WIELOFUNKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE
TERENY USŁUGOWE
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
ZABUDOWA MIESZKANIOWA
OCHRONA PRZYRODY
KOMUNIKACJA I INFASTRUKTURA

MIEJSCOWE PLANY WYKONANE PRZEZ WMW PROJEKT S.C.

Lp. Zakres opracowania Uchwała zatwierdzająca/faza opracowania Zleceniodawca
164.
163. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Etap projektowania –
październik 2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
162. Miejscowy plan - Gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów (1:1000) Etap projektowania –
październik 2018 r.
Urząd Gminy i Miasta Pajęczno
161. Miejscowy plan - wybrany teren w sołectwie Dąbrowa (1:1000) Etap projektowania –
październik 2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
160. Miejscowy plan - rejon wyrobiska oraz wysadu solnego "Dębina" (1:2000) Etap uzgodnień i opinii –
październik 2018 r.
Urząd Gminy w Kleszczowie
159. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
158. Miejscowy plan - obszar obejmujący obręb Dybów Kolonia oraz część obrębów Radzymin i Wiktorów na terenie gminy Radzymin (1:2000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
157. Miejscowy plan - część obrębu Ciemne na terenie gminy Radzymin (1:2000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
156. Miejscowy plan - obręb Stary Janków na terenie gminy Radzymin (1:2000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
155. Miejscowy plan - obręb Zwierzyniec na terenie gminy Radzymin (1:2000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
154. Miejscowy plan - Gminy Radzymin dla obrębu Stary Dybów (1:2000) Przekazanie do publicznego wyłożenia –
październik 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
153. Miejscowy plan - część obszaru wsi Kanice oraz część obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczyca (1:2000) Etap uchwalania –
październik 2018 r.
Urząd Gminy w Rzeczycy
152. Zmiana miejscowego planu - wybrane tereny w gminie Czerniewice (1:1000) Etap uchwalania –
październik 2018 r.
Urząd Gminy w Czerniewicach
151. Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sieradzkiej, Jagiełły, Fabrycznej i Ciepłowniczej w Wieluniu (1:2000) Etap uchwalania –
październik 2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
150. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia i część obszaru gminy Wieluń - obręb Dąbrowa (1:1000) Uchwała Nr LVII/551/18 RG
z dn. 22.08.2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
149. Miejscowy plan - obręb Blok Dobryszyce w gminie Dobryszyce (1:2000) Uchwała Nr XLIX/256/18 RG
z dn. 12.07.2018 r.
Urząd Gminy Dobryszyce
148. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr LVI/539/18 RG
z dn. 28.06.2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
147. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr LVI/538/18 RG
z dn. 28.06.2018 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
146. Miejscowy plan - wybrane tereny w gminie Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr LI/268/18 RG
z dn. 20.03.2018 r.
Urząd Gminy w Czerniewicach
145. Miejscowy plan - fragment miejscowości Kleszczów w rejonie ul. Głównej i Milenijnej w gminie Kleszczów (1:1000) Uchwała Nr XL/391/2018 RG
z dn. 24.01.2018 r.
Urząd Gminy w Kleszczowie
144. Miejscowy plan - obręb Gorzkowiczki w gminie Gorzkowice (1:1000) Uchwała Nr XXXV/252/2017 RG
z dn. 28.12.2017 r.
Urząd Gminy Gorzkowice
143. Miejscowy plan - obszar położony w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/241/2017
RG z dn. 10.11.2017 r.
Urząd Gminy w Rzeczycy
142. Miejscowy plan - fragment miejscowości Złobnica w gminie Kleszczów (1:2000) Uchwała Nr XXXVII/347/2017 RG
z dn. 11.10.2017 r.
Urząd Gminy w Kleszczowie
141. Miejscowy plan - miejscowości Kębłowo Nowowiejskie i Wilkowo Nowowiejskie gmina Nowa Wieś Lęborska (1:2000) Uchwała Nr XXXVII/362/17 RG
z dn. 28.09.2017 r.
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
140. Zmiana miejscowego planu - gmina Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr XLII/216/17 RG
z dn. 26.07.2017 r.
Urząd Gminy w Czerniewicach
139. Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sadowej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/392/17 RM
z dn. 22.06.2017 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
138. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/390/17 RM
z dn. 22.06.2017 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
137. Miejscowy plan - obszar w rejonie ulicy Parkowej w Rzeczycy (1:1000) Uchwała Nr XXXIII/203/2017 RG
z dn. 25.05.2017 r.
Urząd Gminy w Rzeczycy
136. Miejscowy plan - w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach (1:1000) Uchwała Nr XXXII/388/2017 RM
z dn. 31.03.2017 r.
Urząd Miasta Siedlce
135. Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Sieradzkiej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIV/338/17 RM
z dn. 15.02.2017 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
134. Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Długosza i ul. Jagiełły w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXXIV/336/17 RM
z dn. 15.02.2017 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
133. Miejscowy plan - obręb Strzelce Małe w gminie Masłowice (1:1000) Uchwała Nr XXIX/132/2017 RG
z dn. 31.01.2017 r.
Urząd Gminy Masłowice
132. Miejscowy plan - obszar położony przy ul. Gaszyńskiej w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXX/308/16 RM
z dn. 09.12.2016 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
131. Miejscowy plan - tereny położone przy ul. Baranowskiego, ul. Ciepłowniczej i ul. 18 Stycznia w Wieluniu (1:1000) Uchwała Nr XXX/306/16 RM
z dn. 09.12.2016 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
130. Miejscowy plan - tereny położone w obrębach Turów i Widoradz w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XXX/304/16 RM
z dn. 09.12.2016 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
129. Miejscowy plan - obręb Walichnowy (obszar II) w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/108/2016 RG
z dn. 29.09.2016 r.
Urząd Gminy w Sokolnikach
128. Miejscowy plan - obręb Walichnowy (obszar I) w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/107/2016 RG
z dn. 29.09.2016 r.
Urząd Gminy w Sokolnikach
127. Miejscowy plan - obręb Bagatelka w gminie Sokolniki (1:1000) Uchwała Nr XX/106/2016 RG
z dn. 29.09.2016 r.
Urząd Gminy w Sokolnikach
126. Miejscowy plan - obręb Olszowiec, Wygnanów i Sławno Kolonia w gminie Sławno w gminie Sławno (1:2000) Uchwała Nr XXVII/205/16 RG
z dn. 28.09.2016 r.
Urząd Gminy w Sławnie
125. Miejscowy plan - gmina Biała (1:2000) Uchwała Nr XVIII/117/16 RG
z dn. 14.09.2016 r.
Urząd Gminy Biała
124. Miejscowy plan - obręb Syski w gminie Mniszków (1:1000) Uchwała Nr XVII/93/16 RG
z dn. 25.04.2016 r.
Urząd Gminy w Mniszkowie
123. Miejscowy plan - dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia (1:1000) Uchwała Nr XXI/224/16 RM
z dn. 19.04.2016 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
122. Miejscowy plan - obszar obejmujący części sołectw w gminie Oporów (wiatraki) (1:2000) Uchwała Nr XVI/71/2016 RG
z dn. 24.03.2016 r.
Urząd Gminy Oporów
121. Zmiana miejscowego planu - dwa wybrane tereny położone w sołectwie Czerniewice (1:1000) Uchwała Nr XXIV/101/16 RG
z dn. 22.03.2016 r.
Urząd Gminy w Czerniewicach
120. Miejscowy plan - gmina Zgierz - teren wsi Łagiewniki Nowe – Wschód (1:2000) Uchwała Nr XVII/235/16 RG
z dn. 28.01.2016 r.
Urząd Gminy Zgierz
119. Miejscowy plan - obręb ewidencyjny nr 1 miasta Koluszki (1:2000) Uchwała Nr XVI/168/2015 RM
z dn. 28.12.2015 r.
Urząd Miejski w Koluszkach
118. Miejscowy plan - miejscowości Łebień, Tawęcino, Karlikowo Lęborskie, Rekowo Lęborskie gmina Nowa Wieś Lęborska (1:2000) Uchwała Nr XI/86/15 RG
z dn. 29.09.2015 r.
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
117. Miejscowy plan - obejmujący rejon węzła "Jodlowiec" w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XII/135/15 RM
z dn. 21.09.2015 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
116. Miejscowy plan - obejmujący rejon skrzyżowania dróg: krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 481 w gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr XII/133/15 RM
z dn. 21.09.2015 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
115. Zmiana miejscowego planu - gminy Czerniewice dla fragmentów sołectw Studzianki, Krzemienica, Mała Wola i Zubki Duże (1:1000) Uchwała Nr X/41/15 RG
z dn. 24.04.2015 r.
Urząd Gminy w Czerniewicach
114. Miejscowy plan - gmina Mniszków - obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry (1:2000) Uchwała Nr XLII/261/14 RG –
z dn. 31.10.2014 r.
Urząd Gminy w Mniszkowie
113. Miejscowy plan - fragment miasta Radomska, rejon ulic: Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, Leszka Czarnego (1:1000) Etap uchwalania –
listopad 2014 r.
Urząd Miasta Radomska
112. Miejscowy plan - gmina Masłowice - teren położony w sołectwach Granice i Chełmo (1:2000) Uchwała Nr XLIX/218/2014 RG
z dn. 30.09.2014 r.
Urząd Gminy Masłowice
111. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wieluń (II transza)(1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/465/14 RM
z dn. 5.03.2014 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
110. Miejscowy plan - obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz Strugi Brzeźnica i ul. Warszawskiej cz. III (1:1000) Uchwała Nr XLVIII/321/2014 RM
z dn. 20.02.2014 r.
Urząd Miejski w Wieruszowie
109. Miejscowy plan - wybrane tereny w obszarze miasta Wieluń (I transza) (1:1000) Uchwała Nr XXXII/400/13 RM
z dn. 12.09.2013 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
108. Miejscowy plan - wybrane fragmenty gminy Gozdowo (1:2000, 1:5000), pow. 190 ha Uchwała Nr 244/XXVI/13 RG
z dn. 23.08.2013 r.
Urząd Gminy w Gozdowie
107. Miejscowy plan - sołectwo Turów w gminie Wieluń (1:2000) Uchwała Nr XXXI/383/13 RM
z dn. 17.06.2013 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
106. Zmiana miejscowego planu- gmina Parzęczew - obszar położony w sołectwach: Parzęczew, Ignacew Parzęczewski, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka (farma wiatrowa) (1:2000) Uchwała Nr XXXI/244/13 RG
z dn. 07.02.2013 r.
Urząd Gminy Parzęczew
105. Miejscowy plan - obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II. (1:1000) Uchwała Nr XXVI/174/2012 RM
z dn. 15.11.2012 r.
Urząd Miejski w Wieruszowie
104. Zmiana miejscowego planu - miasto Wieluń - obszar w rejonie ulic: Wodna, Głowackiego, Kochelskiego (1:1000) Uchwała Nr XXII/269/12 RM
z dn. 27.09.2012 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
103. Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony we wsi Orła (1:1000) Uchwała Nr XXIV/185/12 RG
z dn. 5.09.2012 r. (uchylona)
Urząd Gminy Parzęczew
102. Zmiana miejscowego planu - gmina Gozdowo (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr 120/XII/12 RG
z dn. 15.06.2012 r.
Urząd Gminy w Gozdowie
101. Zmiana miejscowego planu - gmina Lgota Wielka - obszary położone w sołectwach: Kolonia Lgota, Lgota Wielka i Wola Blakowa (1:1000) Uchwała Nr XVIII/111/2012 RG
z dn. 30.03.2012 r.
Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
100. Miejscowy plan - miasto Wieluń (w części dotyczącej terenów, wymienionych w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkiego PNK-I.4131.718.2011 r. z dnia 28 lipca 2011 r.) (1:2000) Uchwała Nr XIII/139/11 RM
z dn. 29.11.2011 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
99. Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony w sołectwach Śliwniki oraz Wytrzyszczki (1:1000) Uchwała Nr XIII/95/11 RG
z dn. 29.09.2011 r.
Urząd Gminy Parzęczew
98. Zmiana miejscowego planu - gmina Parzęczew - obszar położony we wsi Orła (1:1000) Uchwała Nr XIII/93/11 RG
z dn. 29.09.2011 r.
Urząd Gminy Parzęczew
97. Miejscowy plan - fragment miasta Radomska w rejonie ulic: Narutowicza, Wojska Polskiego i Witosa (1:1000) Uchwała Nr XI/79/11 RM
z dn. 30.06.2011 r.
Urząd Miasta Radomska
96. Miejscowy plan - miasto Wieluń (1:2000) Uchwała Nr IX/93/11 RM
z dn. 21.06.2011 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
95. Zmiana miejscowego planu - gmina Sulmierzyce (fragmenty gminy + droga kopalniana z otoczeniem) (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr VIII/35/2011 RG
z dn. 30.05.2011 r.
Urząd Gminy w Sulmierzycach
94. Zmiana miejscowego planu - gmina Rzgów – rejon ulic Katowickiej, Żeromskiego, Kusocińskiego (1:1000) Uchwała Nr IV/24/2011 RM
z dn. 2.02.2011 r.
Urząd Miejski w Rzgowie
93. Zmiana miejscowego planu - gmina Lgota Wielka (1:2000, 1:5000) Uchwała Nr IV/22/2011 RG
z dn. 28.01.2011 r.
Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
92. Miejscowy plan - obszar położony we wsi Wola Błędowa w gminie Stryków (1:1000) Uchwała Nr LIV/447/2010 RM
z dn. 10.11.2010 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
91. Zmiana miejscowego planu - miasto Stryków (Droga Wojewódzka nr 708) z przyległymi terenami (1:2000) Uchwała Nr LIV/446/2010 RM
z dn. 10.11.2010 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
90. Zmiana miejscowego planu – obszar we wsi Skórka – gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XLVII/426/10 RG
z dn. 21.08.2010 r.
Urząd Gminy Parzęczew
89. Zmiana miejscowego planu – obszar we wsi Chociszew – gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XLVII/428/10 RG
z dn. 21.08.2010 r.
Urząd Gminy Parzęczew
88. Miejscowy plan - wieś Symonia – gmina Dalików (1:1000) Uchwała Nr 245/10 RG
z dn. 06.08.2010 r.
Urząd Gminy w Dalikowie
87. Miejscowy plan - obszar położony w miejscowości Barkowice w gminie Sulejów (1:1000) Uchwała Nr XXXVII/380/2010 RM
z dn. 21.04.2010 r.
Urząd Miejski w Sulejowie
86. Zmiana miejscowego planu - gmina Rzgów – rejon ulic Katowickiej, Rzemieślniczej, Tuszyńskiej (1:1000) Uchwała Nr LI/389/2010 RM
z dn. 17.03.2010 r.
Urząd Miejski w Rzgowie
85. Zmiana miejscowego planu – część miasta Rzgowa w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Kusocińskiego i Krasickiego (1:1000) Uchwała Nr XLVII/346/2009 RM
z dn. 14.10.2009 r.
Urząd Miejski w Rzgowie
84. Miejscowy plan – gmina Stryków (1:2000), pow. 158 km², 12 tys. mieszk.* Uchwała Nr XXXVI/290/2009 RM
z dn. 28.07.2009 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
83. Zmiana miejscowego planu – teren we wsi Michałówek – gm. Stryków (1:2000) Uchwała Nr XXVIII/199/2008 RM
z dn. 5.12.2008 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
82. Zmiana miejscowego planu - obszar położony we wsi Piaskowice, gmina Parzęczew (1:1000) Uchwała Nr XXIV/236/2008 RG
z dn. 30.10.2008 r
Urząd Gminy Parzęczew
81. Miejscowy plan - teren osiedla Podolszyce – Południe w Płocku (1:1000), pow. 160 ha Uchwała Nr 391/XXVII/08 RM
z dn. 30.09.2008 r.
Urząd Miasta Płocka
80. Miejscowy plan - część miejscowości Złotniki, położona przy drodze powiatowej nr 3707 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w gm. Dalików (1:1000) Uchwała Nr 110/08 RG
z dn. 29.04.2008 r.
Urząd Gminy w Dalikowie
79. Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie w rejonie ulic: Piotrkowskiej i Błonie (1:1000) Uchwała Nr XVII/163/2008 RM
z dn. 17.04.2008 r.
Urząd Miejski w Sulejowie
78. Miejscowy plan – obszar „Węzeł Wartkowice” w gminie Wartkowice (1:1000), pow. 135 ha Uchwała Nr XIX/107/08 RG
z dn. 31.01.2008 r.
Urząd Gminy Wartkowice
77. Miejscowy plan - część obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Sucha w gminie Wartkowice (1:1000) Uchwała Nr XIX/105/08 RG
z dn. 31.01.2008 r.
Urząd Gminy Wartkowice
76. Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie w rejonie ulic: Koneckiej i Wschodniej (1:1000) Uchwała Nr XIII/110/2007 RM
z dn. 27.11.2007 r.
Urząd Miejski w Sulejowie
75. Zmiana miejscowego planu – gmina Sulmierzyce - siedliska rolne (1:2000), pow. 966 ha Uchwała Nr X/61/2007 RG
z dn. 26.10.2007 r.
Urząd Gminy w Sulmierzycach
74. Miejscowy plan - Gmina Lgota Wielka (1:5000, 1:2000), pow. 63 km², 4,5 tys. mieszk. Uchwała Nr IX/65/2007 RG
z dn. 29.06.2007 r.
Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
73. Miejscowy plan - obszar położony pomiędzy ul. Wysockiego, Sieradzką i Kolejową w mieście i gminie Wieluń (1:1000) Uchwała Nr IX/54/07 RM
z dn. 27.04.2007 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
72. Miejscowy plan – teren we wsi Imielnik Stary gm. Stryków (1:2000) Uchwała Nr LVIII/402/2006 RM
z dn. 27.10.2006 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
71. Miejscowy plan - obszar we wsi Kiełmina-Klęk w gminie Stryków (1:2000) Uchwała Nr LIV/388/2006 RM
z dn. 30.06.2006 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
70. Miejscowy plan - miasto Pabianice (1:2000)*, pow. 33 km², 73 tys. mieszk. Uchwała Nr LXVII/561/06 RM
z dn. 29.06.2006 r.
Urząd Miejski w Pabianicach
69. Miejscowy plan – rejon ulic: Sanitariuszek, Lublinek i Biwakowej w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr LXVIII/1282/06 RM
z dn. 31.05.2006 r.
Urząd Miasta Łodzi
68. Miejscowy plan – rejon ulic: Wolborskiej, Podleśnej, Wierzejskiej w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XLII/736/05 RM
z dn. 09.11.2005 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.a
67. Miejscowy plan - gmina Sulmierzyce (1:5000, 1:2000)*, pow. 83 km², 5 tys. mieszk. Uchwała Nr XXVI/134/2005 RG
z dn. 04.11.2005 r.
Urząd Gminy w Sulmierzycach
66. Miejscowy plan - obszar położony we wsi Kontrewers w gminie Dalików (1:1000) Uchwała Nr 171/05 RG
z dn. 14.10.2005 r.
Urząd Gminy w Dalikowie
65. Miejscowy plan - miasto Tomaszów Mazowiecki (1:2000)*, pow. 41 km2, 75 tys. mieszk. Uchwała Nr XLV/413/05 RM
z dn. 05.10.2005 r.
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
64. Miejscowy plan - miasto Stryków (1:5000)* Uchwała Nr XLI/317/2005 RM
z dn. 28.09.2005 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
63. Miejscowy plan - Las Łagiewnicki wraz z otuliną w Łodzi (1:2000), pow. 600 ha Uchwała Nr LI/922/05 RM
z dn. 22.06.2005 r. (uchylony)
Urząd Miasta Łodzi
62. Miejscowy plan – teren we wsi Ługi – Dobieszków gm. Stryków (1:1000) Uchwała Nr XXXVIII/287/2005 RM
z dn. 23.06.2005 r.
Urząd Miasta – Gminy Stryków
61. Miejscowy plan – rejon ulic: Klaretyńskiej, Traktorowej i Kwiatowej w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr XLVIII/853/05 RM
z dn. 04.05.2005 r.
Urząd Miasta Łodzi
60. Miejscowy plan - gm. Parzęczew (1:10 000)*, pow. 104 km2, 5,1 tys. mieszk. Uchwała Nr XXXI/380/058 RG
z dn. 31.03.2005 r.
Urząd Gminy Parzęczew
59. Miejscowy plan - obszar położony w Sulejowie przy ul. Grunwaldzkiej (1:1000) Uchwała Nr XXIV/175/2005 RM
z dn. 31.03.2005 r.
Urząd Miejski w Sulejowie
58. Miejscowy plan - rejon ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska w Płocku (1:500) Uchwała Nr 437/XXII/04 RM
z dn. 16.03.2004 r.
Urząd Miasta Płocka
57. Miejscowy plan – rejon ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku (1:500) Uchwała Nr 383/XXI/04 RM
z dn. 24.02.2004 r.
Urząd Miasta Płocka
56. Miejscowy plan - teren osiedla Podolszyce – Północ w Płocku (1:1000), pow. 145 ha Uchwała Nr 346/XIX/03 RM
z dn. 30.12.2003 r.
Urząd Miasta Płocka
55. Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – tereny złóż iłów triasowych w Widoradzu (1:2000) Uchwała Nr XV/113/03/RM
z dn. 19.12.2003 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
54. Miejscowy plan - rejon os. Jeziorna I w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XIII/191/03 RM
z dn. 26.11.2003 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
53. Miejscowy plan - teren we wsi Wódka w gm. Nowosolna (1:1000) Uchwała Nr XII/88/03 RG
z dn. 27.10.2003 r.
Urząd Gminy Nowosolna
52. Miejscowy plan – wieś Babice w gm. Lutomiersk (1: 500) Uchwała Nr IX/85/2003 RG
z dn. 15.09.2003 r.
Urząd Gminy Lutomiersk
51. Miejscowy plan – Sieniec, dz. nr ew. 388, 389 gm. Wieluń (1:500) Uchwała Nr XI/79/03 RM
z dn. 12.09.2003 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
50. Miejscowy plan – Sieniec - dz. nr ew. 561 gm. Wieluń (1:500) Uchwała Nr XI/78/03 RM
z dn. 02.09.2003 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
49. Miejscowy plan - rejon ulic: Otolińskiej, Chopina, torów stacji kolejowej w Płocku (1:1000) Uchwała Nr 166/XII/03 RM
z dn. 26.06.2003 r.
Urząd Miasta Płocka
48. Miejscowy plan – rejon ulic: Jana Pawła II, Al. Grunwaldzkiej, Broniewskiego i Spółdzielczej – Węzeł Grunwaldzki w Sieradzu (1:500) Uchwała Nr VIII/88/2003 RM
z dn. 24.04.2003 r.
Urząd Miasta Sieradza
47. Zmiana miejscowego planu – gmina Błaszki – dz. nr ew. 111/2, 119/3 we wsi Łubna Jakusy (1:500) Uchwała Nr IV/20/2003 RG
z dn. 21.02.2003 r.
Urząd Gminy i Miasta Błaszki
46. Miejscowy plan - Pasmo Strategiczne POW w Sieradzu (1:1000) Uchwała Nr V/45/2003 RM
z dn. 19.02.2003 r.
Urząd Miasta Sieradza
45. Miejscowy plan - Węzeł Strategiczny Centrum w Sieradzu (1:1000) Uchwała Nr V/44/2003 RM
z dn. 9.02.2003 r.
Urząd Miasta Sieradza
44. Zmiana miejscowego planu ogólnego – rej. ul. Łódzkiej i Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli (1:1000) Uchwała Nr IV/17/2002 RM
z dn. 13.12.2002 r.
Urząd Miasta Zduńska Wola
43. Miejscowy plan - Piotrków Tryb. – rejon ul. Słowackiego, Belzackiej, Kostromskiej (1:1000) Uchwała Nr LII/955/2002 RM
z dn. 09.10.2002 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
42. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź w zakresie komunikacji - ulice: Brzezińska, Zbójnicka, Stokowska i Projektowana Z1/4 (1:2000) Uchwała Nr LXXXVII/1908/02 RM
z dn. 25.09.2002 r.
Urząd Miasta Łodzi
41. Miejscowy plan - rejon ulic: Wojska Polskiego, M.C. Skłodowskiej, Starowarszawskiej i Pereca w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr L/925/2002 RM
z dn. 11.09.2002 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
40. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź – rejon ulic: Ogrodowej, Cmentarnej i projektowanego przebicia ul. Żeligowskiego (1:1000) Uchwała Nr LXXXIII/1858/02 RM
z dn. 03.07.2002 r.
Urząd Miasta Łodzi
39. Miejscowy plan – gm. Lutomiersk – wieś Florentynów (1:1000) Uchwała Nr XLV/443/2002 RG
z dn. 27.06.2002 r.
Urząd Gminy Lutomiersk
38. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – rejon ul. Zielonej (1:500) Uchwała Nr XLI/296/02 RM
z dn. 15.05.2002 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
37. Miejscowy plan - teren we wsiach Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka w gm. Nowosolna (1:1000) Uchwała Nr XXIX/256/2002 RG
z dn. 29.04.2002 r.
Urząd Gminy Nowosolna
36. Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – teren we wsi Kadłub (1:1000) Uchwała Nr XXXIX/286/02 RM
z dn. 15.02.2002 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
35. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Łódź – rejon ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i projektowanego przebicia ul. Żeligowskiego – teren Polteksu (1:2000), Manufaktura Uchwała Nr LXXII/1620/01 RM
z dn. 27.12.2001 r.
Urząd Miasta Łodzi
34. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – rejon ul. Kościuszki(1:500) Uchwała Nr XXXVI/259/01 RM
z dn. 12.10.2001 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
33. Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Parzęczew – dz. nr ew. 150, 151, 152, 153 (1:1000) Uchwała Nr XXXVII/277/2001 RG
z dn. 30.08.2001 r.
Urząd Gminy Parzęczew
32. Miejscowy plan – wieś Zalew, gm. Lutomiersk (1:1000) Uchwała Nr XXXIII/330/2001 RG
z dn. 17.07.2001 r.
Urząd Gminy Lutomiersk
31. Zmiana miejscowego planu szczegółowego - Śródmieście Piotrkowa Tryb. – rejon ul. Kopernika: podjednostki: C-18, C-19 (1:500) Uchwała Nr XXXVII/635/2001 RM
z dn. 27.06.2001 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
30. Miejscowy plan - rejon ulic: Łęgskiej, Płockiej, Barskiej, Polnej, Okrężnej we Włocławku (1:1000) Uchwała Nr 41/XXXII/2001 RM
z dn. 25.06.2001 r.
Urząd Miasta Włocławek
29. Zmiana miejscowego planu ogólnego - m. Wieluń – dz. nr ew. 321 w rejonie ulic: Kościuszki i 18-go Stycznia (1:500) Uchwała Nr XXXIII/227/01 RM
z dn. 27.04.2001 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
28. Miejscowy plan - rejon ulic: Kopcińskiego, Małachowskiego, proj. ul. Konstytucyjnej i torów PKP w Łodzi (1:1000) Uchwała Nr LVII/1292/01 RM
z dn. 21.03.2001 r.
Urząd Miasta Łodzi
27. Miejscowy plan - teren we wsi: Babice, Mirosławice gm. Lutomiersk (1:1000) Uchwała Nr XXVII/265/2001 RG
z dn. 23.01.2001 r.
Urząd Gminy Lutomiersk
26. Miejscowy plan -os. Sulejowska w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr XXXI/921/2000 RM
z dn. 29.12.2000 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
25. Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Dalików – teren we wsi Huta Bardzyńska (1:1000) Uchwała Nr 132/2000 RG
z dn. 29.12.2000 r.
Urząd Gminy w Dalikowie
24. Zmiana miejscowego planu ogólnego – m. Sieradz – rejon ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i Drogi Brzezińskiej (1:500) Uchwała Nr 233/XXVI/2000 RM
z dn. 28.12.2000 r.
Urząd Miasta Sieradza
23. Zmiana miejscowego planu szczegółowego - Śródmieście Piotrkowa Tryb. – podjednostki: A-16, A-17 (1:500) Uchwała Nr XXX/510/2000 RM
z dn. 13.12.2000 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
22. Zmiana miejscowego planu ogólnego - Tuszyn – droga Antonówka – Poddębina (1:500) Uchwała Nr XXIV/171/ 2000 RM
z dn. 25.09.2000 r.
Urząd Miasta w Tuszynie
21. Miejscowy plan – powiększenie Giełdy Rolnej w Ksawerowie (1:1000) Uchwała Nr XXII/142/2000 RG
z dn. 07.09.2000 r.
Urząd Gminy Ksawerów
20. Miejscowy plan – rejon ul. Liściastej i al. Włókniarzy w Łodzi(1:1000) Uchwała Nr XLIV/837/2000 RM
z dn. 19.07.2000 r.
Urząd Miasta Łodzi
19. Miejscowy plan – rejon ul. Rypułtowickiej w Pabianicach (1:2000) Uchwała Nr XXVIII/296/2000 RM
z dn. 26.06.2000 r.
Urząd Miejski w Pabianicach
18. Miejscowy plan – ul. Konstantynowska, Widzewska, Partyzancka w Pabianicach (1:1000) Uchwała Nr XXVIII/295/2000 RM
z dn. 26.06.2000 r.
Urząd Miejski w Pabianicach
17. Zmiana miejscowego planu - gm. Wieluń – rejon wsi Widoradz (1:500) Uchwała Nr XVII/123/99 RM
z dn. 29.12.1999 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
16. Zmiana miejscowego planu - m. Wieluń – rejon ulic: Kopernika, św. Barbary, Kaliska (1:500) Uchwała Nr XVII/122/99 RM
z dn. 29.12.1999 r.
Urząd Miejski w Wieluniu
15. Zmiana miejscowego planu ogólnego - gm. Dalików – teren we wsi Kontrewers (1:500) Uchwała Nr 67/99 RG
z dn. 29.11.1999 r.
Urząd Gminy w Dalikowie
14. Miejscowy plan – rejon ul. Jarzynowej, Borowej, Solec w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XXI/413/99 RM
z dn. 22.09.1999 r.
Urząd Miasta Łodzi
13. Miejscowy plan – rejon ul. Brukowej i projektowanej ul. św. Teresy w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XIX/335/99 RM
z dn. 21.07.1999 r.
Urząd Miasta Łodzi
12. Miejscowy plan - ŁSSE Podstrefa Ksawerów (1:1000) Uchwała Nr XI/75/99 RG
z dn. 30.06.1999 r.
Urząd Gminy Ksawerów
11. Miejscowy plan – rejon ul. Pomorskiej i Juhasowej w Łodzi (1:500) Uchwała Nr XII/240/99 RM
z dn. 07.04.1999 r.
Urząd Miasta Łodzi
10. Miejscowy plan - ŁSSE podstrefa Ozorków (1:1000) Uchwała Nr IX/70/99 RM
z dn. 25.03.1999 r.
Urząd Miejski w Ozorkowie
9. Miejscowy plan - Podzamcze w Piotrkowie Tryb. - podjednostki A-18, A-24 (1:500) Uchwała Nr IX/134/99 RM
z dn. 17.03.1999 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
8. Zmiana miejscowego planu szczegółowego - os. Jeziorna II w Piotrkowie Tryb. (1:1000) Uchwała Nr IX/132/99 RM
z dn. 17.03.1999 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
7. Miejscowy plan – rejon ul. Batorego w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr IX/131/99 RM
z dn. 17.03.1999 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
6. Miejscowy plan – rejon ul. Zakładników w Sieradzu (1:2000) Uchwała Nr 13/III/98 RM
z dn. 19.11.1998 r.
Urząd Miasta Sieradza
5. Miejscowy plan – Podzamcze w Piotrkowie Tryb. (1:500) Uchwała Nr LIII/630/98 RM
z dn. 17.06.1998 r.
Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.
4. Zmiana miejscowego planu ogólnego – Łódź – powiększenie cmentarza na Kurczakach (1:1000) Uchwała Nr 79/766/98 RM
z dn. 18.02.1998 r.
Urząd Miasta Łodzi
3. Zmiana miejscowego planu ogólnego Łodzi – ul. Przybyszewskiego, Milionowa, Lodowa (1:1000) Uchwała Nr 79/766/98 RM
z dn. 18.02.1998 r.
Urząd Miasta Łodzi
2. Zmiana miejscowego planu ogólnego - Pabianice – rejon ul. Jutrzkowickiej (1:1000) Uchwała Nr XXXI/320/97 RM
z dn. 24.09.1997 r.
Urząd Miejski w Pabianicach
1. Miejscowy plan – ul. Jana Pawła II, 1-go Maja, Droga Brzezińska w Sieradzu (1:500) Uchwała Nr XL/266/97 RM
z dn. 10.09.1997 r.
Urząd Miasta Sieradza

Generalnym projektantem wszystkich opracowań ujętych w powyższej tabeli jest dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas, nr uprawnień do plan przestrz. 1098/90. Wszystkie opracowania zostały wykonywane w ramach firmy WMW Projekt s.c. przez jej pracowników i współpracowników
Planowanie przestrzenne  -  Urbanistyka  -  Ekspertyzy i opinie  -  Szkolenia  -  Doradztwo inwestycyjne
M
E
N
U